Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.


zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

 

 

Vyučovací proces prebieha v 33 triedach. Našu školu navštevuje 654 žiakov. Okrem klasických tried máme k dispozícií aj odborné učebne: fyziky, chémie, biológie, počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykové laboratórium, študovňu, školskú kuchynku a školské dielne.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

Jedálny lístok

menu

 

 

  pdf jedalny_listok.pdf

 

 


Podrobnosti o stravných dávkach klikni TU.

 

 

Zápis detí do ŠKD 2017/2018

radost

Dňa 4.9.2017 v čase od 8.00 do 11.00 bude v 5. pavilóne prebiehať zápis detí do ŠKD. Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 € na mesiac. Rodina v hmotnej núdzi môže požiadať o odpustenie poplatku formou žiadosti na riaditeľstve ZŠ. K žiadosti je potrebné doložiť i potrebné potvrdenia o hmotnej núdzi.

     

Začiatok školského roka 2017-18

Dňa 4.9.2017 o 8.00 hod. bude slávnostné otvorenie nového školského roka 2017-18. Slávnostné otvorenie sa uskutoční na nádvorí pred pavilónom dielní. 
Tešíme sa na našich žiakov.