Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.


zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

 

 

Vianoce_2020_1

 Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov, telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ2p


 Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Čítať celý článok...
 

Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   

 

 

 
Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

26.02.2021

Podľa Covid semaforu a pokynov od RÚVZ naďalej bude prebiehať výučba žiakov 1. stupňa prezenčne. Podmienkou nástupu žiakov do školy je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. To znamená, že najmenej 1 z rodičov žiaka sa musí testovať antigénovými testami pravidelne každých 7 dní a každý pondelok dieťa odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Aj túto sobotu 27.02.2021 sa môžete otestovať na MOM v našej telocvični v čase od 8.00 do 18.00 hod. Tento stav pravidelného testovania bude až do odvolania a každú sobotu bude v našej telocvični otvorené MOM v čase od 8.00 do 18.00 hod. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom nášho webového sídla alebo Edupage.23.02.2021

Pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov 8. ročníka, ktorí sa hlásia na stredné školy, zverejňujeme návod ako postupovať pri prihlasovaní na stredné školy.

 Tento návod si môžete stiahnuť tu:

pdf Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/202112.02.2021
Jarné prázdniny budú od 15.02.2021 do 19.02.2021. Po prázdninách nastúpia do školy deti 1. stupňa. Podmienkou nástupu je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. Aktualizované čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx
Otestovať sa môžete aj na mobilnom odbernom mieste (MOM) v telocvični našej školy v sobotu 20.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., ktoré je určené výhradne pre zamestnancov školy a rodičov našich žiakov.  V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a nášho webového sídla.

04.02.2021 + doplnené informácie
Od 8. februára sa obnoví  vyučovací proces pre 1. stupeň základných škôl a zároveň sa otvorí aj ŠKD (školský klub detí). Deti budú chodiť ráno do školy podľa harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: docx Harmonogram nástupu do školy a stravovania . Zároveň upozorňujeme, že treba naďalej dodržiavať hygienické opatrenia R-O-R (rúška, odstupy, ruky). Podmienkou nástupu žiakov do školy je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

Otestovať sa môžete na mobilnom odbernom mieste (MOM) v telocvični našej školy v sobotu 06.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., ktoré bude zriadené výhradne pre zamestnancov školy a rodičov našich žiakov. Prosíme, aby ste využili toto MOM. Zriaďovateľ vytvorí aj MOM v Dome kultúry, ktoré bude otvorené v sobotu 06.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 13.00 do 18.00 hod. Takisto sa môžete otestovať aj na fungujúcich 3 mobilných odberných miestach, ktoré sú zriadené v Čadci.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 ŠKD bude zabezpečené aj spolu s ranným klubom. Zákonný zástupcovia musia oznámiť písomne do slovníka alebo na papier časy odchodov dieťaťa z ŠKD, ktoré treba dodržiavať. V prípade nepredvídateľnej udalosti, ak sa čas odchodu nečakane zmení, môžu toto telefonicky oznámiť jednotlivým vychovávateľkám v ŠKD.

 Rodičia môžu individuálne prihlásiť svoje deti na školské stravovanie prostredníctvom tel. čísla - 041/ 433 56 90  alebo 0911 506 171 a taktiež prostredníctvom mailovej správy na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a nášho webového sídla.


15.01.2021
Na základe rozhodnutia ministra školstva pokračujeme naďalej v dištančnej forme vzdelávania od 18.01. 2021 až do odvolania. Dištančne sa vzdelávajú žiaci 1. aj 2. stupňa. Priebežne vás budeme informovať o prípadných zmenách.

08.01.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a zisteného záujmu z ankety otvárame jedno oddelenie ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu. Oddelenie bude otvorené od 11.01.2021 do 15.01.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré budú v tomto čase navštevovať ŠKD, aby  predložili potvrdenie o výkone práce od zamestnávateľa kritickej infraštruktúry, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a doklad o negatívnom teste zákonných zástupcov dieťaťa.05.01.2021
Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby (učenie z domu), to sa týka aj žiakov 1. stupňa ZŠ.

 Ministerstvo školstva odporúča otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (polícia, požiarnici, záchranári, vojaci  a pod.).

 Prosíme rodičov zdravotníkov a kritickej infraštruktúry, aby sledovali aplikáciu Edupage, prostredníctvom ktorej budeme zisťovať záujem o prihlásenie ich detí do celodenného školského klubu v čase od 11. do 15. januára.

 

Od 18. januára sa obnoví  vyučovací proces pre 1. stupeň základných škôl.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov ZŠ. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl pokračuje vo vzdelávaní dištančne.

 

Tieto usmernenia sa môžu meniť v závislosti od pandemickej situácie na Slovensku alebo priamo v okrese. Treba naďalej sledovať dianie na Slovensku a nové informácie budeme poskytovať a zverejňovať pomocou aplikácie Edupage a na našom webovom sídle www.zsrazusova.sk.

Navratziakovdoskol


17.12.2020

Na základe Usmernenia ministra školstva k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobenej prerušením vyučovania v 5.-9. ročníku na školách v školskom roku 2020/2021, predkladáme dokument, ktorý si môžete stiahnuť tu.  docx „Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2.polroku školského roka 2020/2021“

 

Vianočné prázdniny budú v čase od 21.12.2020 do 08.01.2020 vrátane. O ďalšom postupe po prázdninách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho webového sídla a aplikácie Edupage.09.11.2020
Predkladáme najnovšie usmernenia po 2. kole celoplošného testovania.

V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (žiaci 2. stupňa ZŠ). Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20 (toto sa týka iba dospelých osôb).
Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené nižšie.
Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Predkladáme aktualizované tlačivá po 2. kole celoplošného testovania „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“, treba ich vytlačiť a vypísať. Deti musia tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" priniesť 10.11.2020 do školy a odovzdať ho triednym učiteľom.
Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po 2. kole celoslovenského testovania
pdf Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti po 2. kole celoslovenského testovania

02.11.2020

Na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ predkladáme ďalšie informácie pre lepšiu orientáciu súvisiacu so školskou dochádzkou Vášho dieťaťa v nasledujúcom týždni.
Včera (01.11.2020) bolo vydané upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré vaše dieťa pri nástupe do školy, musí odovzdať ráno dňa 03.11. 2020 triednej učiteľke. Pripájam tiež aktualizované „Vyhlásenie návštevníka školy“ – toto vyhlásenie vypisuje zákonný zástupca, alebo iný návštevník v prípade vstupu do interiéru školy.
Obe vyhlásenia si môžete stiahnuť tu:
pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti    

pdf Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade dieťa nenavštevuje školu prezenčne.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa, v prípade žiaka 2. stupňa vzdelávajúceho sa dištančne, zákonný zástupca informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.


Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia, odporúčame mu, aby využil ospravedlnenie žiaka na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené vyššie.

 

 

Čítať celý článok...