Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Základná škola

Sídlo: Rázusova 2260, 022 01  Čadca

Štatutárny zástupca: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy


Kontaktné údaje:

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tel. č.: 041/4334165, 0908422052

IČO: 37812238

DIČ: 2021666097

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

WEB: www.zsrazusova.sk

 

Od doby zriadenia profilu verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, ZŠ súhrnné správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než  1 000,- € podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk.


Základná škola zverejňuje v zmysle § 102 č. 25/2006 Z.z. zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

1 000,– € (bez DPH) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Zverejnené údaje

 Výzva na predkladanie cenových ponúk – prieskum trhu:
Ubytovanie a stravovanie pre účastníkov vzdelávania v rámci projektu „Cestou necestou za poznaním“.docxZákazky s nízkou hodnotnou s cenami vyššími ako 1 000,- EUR za obdobie:

 pdf 4. štvrťrok 2013


pdf 3. štvrťrok 2013


pdf 2. štvrťrok 2013


doc 1. štvrťrok 2014Zadávanie zákaziek s hodnotou viac ako 1000 ,-EUR bez DPH


doc Zadávanie zákaziek r._2014.doc