Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.

zs-letecky

 

 

   Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

  Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov a telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

Zápis do 1. ročníka

Deň otvorených dverí - video - nakoľko súčasná pandemická situácia nám neumožnila usporiadať každoročné pravidelné podujatie "Deň otvorených dverí" pripravili sme si pre Vás virtuálnu prehliadku školy pomocou videa.

Zápis bude prebiehať od 5. apríla do 6. apríla 2022 v čase od 13:30 do 16:30 hod v 5. pavilóne školy. Pred zápisom môžete vypísať elektronickú prihlášku z domu (používajte aj diakritiku a meno a priezvisko dieťaťa napíšte podľa rodného listu) elektronickou formou pomocou aplikácie
"Prihláška do 1. ročníka" na webovom sídle školy. V prípade, že elektronickú prihlášku nevypíšete doma, môžete ju vypísať pri zápise spolu s našimi učiteľkami. 

Prosím rodičov, aby v elektronickom formulári vypísali všetky údaje a všetky položky (aj údaj o nepovinnom predmete, kde zvolíte, či Vaše dieťa bude navštevovať predmet „Náboženská výchova“ alebo predmet „Etická výchova, záujem o ŠKD - školský klub detí, cudzí jazyk, záujem o stravovanie v ŠJ).
Poplatky za zošity s predtlačou v hodnote 6 € sa budú vyberať pri zápise.

Na základe súčasných protipandemických opatrení chceme nastaviť zápis žiakov do 1. ročníka tak, aby sa zbytočne nepremiešaval veľký počet ľudí. Preto navrhujeme, aby na zápis chodili deti s rodičmi postupne podľa harmonogramu, ktorý bude nastavený podľa abecedy. Ak by zákonným zástupcom kvôli pracovným povinnostiam nevyhovoval určený termín, môžu prísť v termíne, ktorý im vyhovuje aj mimo harmonogramu. Prosíme, ak sa dá, snažte sa dodržať daný harmonogram:

 

Dátum

Čas

Žiaci s priezviskami začínajúcimi na:

05.04.2022

13.30-14.30 hod

A, B, C, Č, D,

05.04.2022

14.30-15.30 hod

Ď, DZ, DŽ, E, F, G,

05.04.2022

15.30-16.30 hod

H, I, J, K, L, Ľ,

06.04.2022

13.30-14.30 hod

M, N, Ň, O, P,

06.04.2022

14.30-15.30 hod

Q, R, S, Š, T, Ť,

06.04.2022

15.30-16.30 hod

U, V,W, X, Y, Z, Ž

 

Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám.

 Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

 Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže odklad povinnej školskej dochádzky nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz, ale s riaditeľom materskej školy.

Odklad povinnej školskej dochádzky odporúčame riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby základná škola v čase zápisu mala už tieto informácie k dispozícii.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, pri vyplňovaní elektronickej prihlášky napíšu do poznámky na konci elektronickej prihlášky, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 Elektronickú prihlášku na zápis si môžete spustiť TU: Prihláška do 1. ročníka
Tlačivá na stiahnutie:
doc 
Zápisný lístok

Čítať celý článok...
 

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p


 Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Čítať celý článok...
 

Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy   eaktovka   lifeliqe    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   email_zmena_hesla

 

 

 
Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

25.02.2022

Od pondelka 28.02.2022 opäť otvárame ranný klub v ŠKD v čase od 6:30 do 7:30. Naďalej treba dodržiavať protipandemické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo rúškom, umývanie a dezinfekcia rúk a dodržiavania rozostupov medzi deťmi.

25.02.2022

Od 26.02.2022 platí vyhláška č. 26/2022, ktorou sa dopĺňajú vyhlášky k izolácii a karanténe osôb č. 7/2022 a č. 20/2022.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení, žiakov základnej školy, žiakov strednej školy, a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia a táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia. Osoba podľa prvej vety, ktorá dovŕšila 6. rok života, je povinná mať na verejnosti po dobu 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, dodržiavať hygienu rúk a obmedziť počas tejto doby nevyhnutný sociálny kontakt mimo domácnosti na príslušný kolektív triedy; u detí a žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že len žiak pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 bude izolovaný v domácom prostredí (nesmie chodiť do školy) po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky alebo objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia. Žiaci, ktorí boli v priamom kontakte s pozitívnou osobou nenastupujú do karantény ak nemajú príznaky ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak po kontakte s pozitívnou osobou bude mať príznaky ochorenia, musí tiež nastúpiť do karantény po dobu 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou a zákonný zástupca žiaka musí túto skutočnosť nahlásiť detskému lekárovi.


20.01.2022

Na základe zverejneného manuálu – Školský semafor zo dňa 19.01.2022 platí táto zmena:
Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 na školách – nemôže ísť do školy. V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.
Naďalej platí:
Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní.
Každý pozitívny výsledok AG samotestu, AG testu v MOM a PCR testu je zákonný zástupca žiaka povinný nahlásiť triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy.

 

Škola vždy urči dĺžku dištančného vzdelávania, ktorá platí bez ohľadu na to, či sa niekto dá otestovať PCR testom v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou (v tomto prípade ak vyjde test negatívny sa ukončuje po 7 dňoch karanténa dieťaťa, nie však dištančné vzdelávanie). Deti, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 pred nie viac ako 180 dňami nemusia ísť na test, nakoľko pre nich neplatí karanténa, ostávajú však doma na dištančnom vzdelávaní.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.06.10.2021

VOĽBY DO RADY ŠKOLY ZA RODIČOV ŽIAKOV ŠKOLY

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii nie je možné zvolať Plenárnu schôdzu rodičovského združenia. Funkčné obdobie Rady školy sa skončilo. Pre ďalšie obdobie je nutné zvoliť nových zástupcov rodičov.
Voľby sa uskutočnia anonymným spôsobom cez Edupage dňa 07.10.2021 v čase od 08.00 hod do 20.00 hod. V tomto čase bude zverejnená anketa s kandidátnou listinou za členov Rady školy.
Volí len zákonný zástupca žiaka (rodič), môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
Na kandidátnej listine môžete vybrať najviac 4 kandidátov, ktorých označíte v ankete.
Členmi Rady školy sa stanú prví štyria s najväčším počtom hlasov.
Kandidátna listina členov Rady školy bude zverejnená formou ankety 07.10.2021 ráno.

30.08.2021
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22.

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Prázdniny ubehli rýchlo. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. Veríme, že neľahký čas vzdelávania dištančnou formou je za nami a teraz spoločne môžeme dať načerpanú silu a energiu do nového školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší.

 

 Je dôležité, aby sme rešpektovali všetky prijaté opatrenia pre bezpečnosť nás všetkých.

 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 a sa uskutoční 02.09.2021 o 8.00 hod.

 

 Žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia priamo do svojich tried (rozmiestnenie tried je v prílohe).

 

 Žiaci 1. ročníka spolu so zákonným zástupcom nastúpia pred 6. pavilón (pavilón dielní), kde budú rozdelení do tried a následne spolu s triednymi učiteľkami s doprovodom len jedného zákonného zástupcu odídu do svojich tried.
Prosím rodičov, aby dbali na dodržiavanie pokynov, ktoré si môžete stiahnuť tu: Pokyny pre rodičov.docx.
Od septembra budeme v škole vykonávať ranný filter - meranie teploty a preto deti budú chodiť do školy podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: Harmonogram nástupu do školy a stravovania.docx

 

Prílohy k začiatku školského roka 2020/21:
Umiestnenie tried.jpg    

 

Zápis detí do ŠKD na šk. rok 2020/2021: klikni tu

 

 

04.08.2021
ZMENA DOTÁCIE NA STRAVU

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať zriaďovateľa - Mesto Čadca s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia.

 
Tlačivo „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa“ vypisujú obaja rodičia a doručia ho žiadateľovi o dotáciu, t. j. Mestu Čadca a to v čo najkratšom termíne, aby sa dostali do žiadosti, ktorú Mesto Čadca musí úradu práce doručiť v termíne do 10. 08. 2021.

Tlačivo „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa“ a tiež celé znenie „Informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ si môžete stiahnuť tu:

Čestné vyhlásenie
Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

04.08.2021
NOVĚ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA ČADCA: 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, o zrušení Výdajných školských jedální a zriadení Školskej jedálne a výdajných školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA č. 3/2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA č. 1/2021

 

 

Čítať celý článok...