Cestou - necestou za poznaním

základné informácie

eu-loga


Názov projektu : Cestou - necestou za poznaním

Kód projektu v ITMS2014+ : 312011S699

Doba realizácie projektu: 08.2019 do 07.2021

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Základná škola bude realizovať projekt s názvom Cestou - necestou za poznaním zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

Čítať celý článok...