Erasmus+ 2019-2020

Zdravá výživa

zdrava-vyziva

Zdravá výživa je základ zdravia. Na nasledujúcich pár stranách sa dozviete, ako (ne)zdravo sa stravuje našich 112 respondentov, ktorý odpovedali na dotazník o zdravej strave. Z dotazníka sme spravili grafy, ktoré v percentách vyjadrujú odpovede respondentov. My sme k daným otázkam doplnili naše aj odborné názory.

Čítať celý článok...
 

Bojujeme proti stresu

t-bpsStres je psychický stav, ktorý negatívne pôsobí na ľudskú psychiku. Nevyhnú sa mu ani deti, ak požiadavky, ktoré sú na ne kladené, nie sú rodičmi a školou koordinované.

Vzhľadom na to, že v 5. ročníku žiaci v našom školskom systéme prechádzajú veľkou zmenou v edukačnom procese, zvyšuje sa aj miera stresu, s ktorou sa musia vyrovnávať.

Čítať celý článok...
   

Wellbeing for successful school

t-ouluNaša škola získala finančný grant na 9 mobilít pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých z Erasmus+ fondov EÚ. Projekt s názvom „Kvalita života pre úspešnú školu“ bol schválený na obdobie 12 mesiacov, od 1.6.2019 do 31.5.2020.

Čítať celý článok...