Spolu múdrejší 3

Úvod

Cieľ projektu: vytvárať podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom doučovania.

Realizácia: 17. január - 17. jún 2022

  • skupiny v počte 3-5 žiakov
  • matematika, anglický jazyk
  • informácie - riaditeľka školy
Aktivita doučovania "SPOLU MÚDREJŠÍ 3" ja financovaná z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR

min

po
ng