Erasmus+ 2019-2020

Bojujeme proti stresu

t-bpsStres je psychický stav, ktorý negatívne pôsobí na ľudskú psychiku. Nevyhnú sa mu ani deti, ak požiadavky, ktoré sú na ne kladené, nie sú rodičmi a školou koordinované.

Vzhľadom na to, že v 5. ročníku žiaci v našom školskom systéme prechádzajú veľkou zmenou v edukačnom procese, zvyšuje sa aj miera stresu, s ktorou sa musia vyrovnávať.

Čítať celý článok...
 
 

Wellbeing for successful school

t-ouluNaša škola získala finančný grant na 9 mobilít pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých z Erasmus+ fondov EÚ. Projekt s názvom „Kvalita života pre úspešnú školu“ bol schválený na obdobie 12 mesiacov, od 1.6.2019 do 31.5.2020.

Čítať celý článok...