Národný projekt - "Dielne"

Národný projekt - Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

pv1

Národný projekt - „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ na podporu profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“
"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".

Čítať celý článok...