KTO BOL JOZEF GABČÍK?

    t-gabcGabčíkov slávny čin je všeobecne známy, opísaný, sfilmovaný, napríklad vo filme LIDICE, ktorý sme si na hodine dejepisu pozreli. O ňom samotnom sa však píše málo.

    Na Slovensku je dnes malé mestečko, ktoré sa volá Gabčíkovo. Spor o vodné dielo, ktoré sa pri ňom začína, je v Európe známy. Omnoho menej je známe, po kom meno dostalo. Jozef Gabčík bol len vojak, ktorý splnil svoju úlohu do dôsledkov. Prezentáciu o ňom si pre vás pripravila Katarína Číšecká, žiačka 9. D triedy.