Krajské kolo Geografickej olympiády

2

 11.4.2019 našu školu reprezentovali v krajskom kole Geografickej olympiády 2 žiaci:

Matej Kapusniak zo 6.roč. a Ján Kupka z 8.roč. Úspešným riešiteľom sa stal Matej , ktorý získal 80 bodov a skončil na výbornom 5.mieste. Janko získal 74 bodov a skončil na 17.mieste.Gratulujeme!!!