Okresné kole Matematickej olympiády

3

 V okresnom kole Matematickej olympiády našu školu úspešne reprezentovali:

5. ročník - 2.miesto Ema Kupková
7.roč.-1. miesto Branislav Čečotka a 5. miesto Michaela Bzdilíková. Úspešným riešiteľom MO gratulujeme!!!