Všetkovedko

vsevedko

  Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž pod názvom Všetkovedko, do ktorej sa prihlásilo 26 žiakov 2., 3. A 4. ročníka. Vyriešiť mali na 24 úloh, pri ktorých zužitkovali vedomosti z rôznych vyučovacích predmetov. Pri ich riešení sa museli spoľahnúť nie len na svoje vedomosti, ale aj to, ako dobre vedia čítať s porozumením, nakoľko úlohy museli riešiť bez pomoci vyučujúcej.

Aj keď účasť v súťaži bola dobrovoľná, deti k riešeniu úloh pristupovali veľmi zodpovedne a snažili sa ich vyriešiť  v časovom limite čo najviac. Každý žiak obdržal  vlastný kód, prostredníctvom ktorého si bude môcť 20.12. skontrolovať na internete svoje odpovede. Celkové vyhodnotenie s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších bude koncom januára. Držíme palce.